Kalender eller almanacka

Kalender eller almanacka

Kalender eller almanacka är frågan. Kalender och almanacka är inte samma sak vilket man kan tro. Från början var kalendern en standard för tidräkning. Alltså på vilket sätt man räknade dagar, veckor och längre perioder. Man kan säga att kalendern är ett sätt att räkna tid kort och gott. Numera använder vi ordet kalender på samma sätt som ordet almanacka men det är alltså två olika saker.

Skillnad mellan almanacka och kalender

Almanacka är en förteckning över kalendern. I en almanacka ger man dagar, veckor, månader och år ett sammanhang. Almanackan innehåller information om händelser som namnsdagar, högtidsdagar och astronomisk information som till exempel vintersolstånd, när man ska åderlåta och hur månen rör sig över himlavalvet. I Sverige använde vi oss från början av den så kallade Julianska kalendern. Den är uppkallad efter Julius Caesar och det var han som delade in året i 365 dagar och att var fjärde år skulle innehålla en skottdag. Han avskaffade även månens inflytande över kalendern. Den julianska kalendern är starkt präglad av antikens gudar. Man trodde att gudarna var planeterna på himlavalvet och det är därför som planeterna har fått namn efter romerska gudar. Mars är till exempel romarnas krigsgud och Venus är fruktbarhetens gudinna.

Byte av kalender och almanacka.

Problemet med den julianska kalendern var vårdagjämningen som inträffade 24 mars enligt julianska kalendern. För den katolska kyrkan var det oerhört viktigt att högtidsdagarna inträffade rätt datum och alla datum styrdes av vårdagjämningen. Enligt den katolska kyrkans Gregorianska kalender inträffade vårdagjämningen 21 mars så man bytte helt sonika kalender från den Julianska till den Gregorianska.

Almanacka och kalender i Sverige

I Sverige gjorde man bytet 1753 och sedan dess använder vi oss av den gregorianska kalendern. Mellan åren 1700 och 1712 gjorde Den svenska kalendern ett mellanspel i den svenska kalenderhistorien. Man kan säga att Den svenska kalendern var ett sätt att gå från den Julianska till den Gregorianska kalendern. Bland annat tog man bort skottdagen och undvek påvar. Det stora nordiska kriget kom dock emellan och hela kalender projektet stannade av.